حضور نوجوانان پایگاه مقاومت بسیج انصارالمهدی در نماز جماعت