درقاموس خدا واهل بیت (ع) ،

"تاحالا کجابودی؟" وجودندارد!

هرزمان توبه کنیم و بازگردیم ، ما را راه میدهند.