۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسرائیل» ثبت شده است

    "غول شیعی"درحال آموزش نیروهای محلی وتامین مالی آن‌ها است تاجبهه‌ای متحدعلیه اسرائیل رادر هرگونه منازعه آتی شکل دهد

نمایش کامل

غول شیعی

    توئیتر وزارت‌خارجه اسرائیل: این مراسم باشکوه را به ایران صادر می‌کنیم!
نمایش کامل

جشن تبرک جستن از خَر در اسرائیل!!!