توئیتر وزارت‌خارجه اسرائیل: این مراسم باشکوه را به ایران صادر می‌کنیم!