۸ مطلب با موضوع «خبر :: پایگاه» ثبت شده است

  در شب پایگاه،توسط شوار اقدام به زیبا سازی محیط پایگاه کردند.

نمایش کامل

تغییر محیطی پایگاه

نظارت داخلی پایگاه از شورا، توسط مسئول بازرسی

  در مراسمی با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه ۵ بسیج امام باقر(ع) برگزار شد از پایگاه برتر حوزه و شورای موفق تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نمایش کامل

تقدیر از پایگاه های نمونه سال۱۳۹۶ حوزه 5امام محمد باقر(ع)

  به مناسبت دهه فجر،نیروهای پایگاه اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی در ورودی مسجد شوشتری کردند.

نمایش کامل

ایستگاه صلواتی بمناسبت دهه فجر

  حضور فرماندهی محترم و شورای حوزه ۵ امام محمد باقر (ع) در نظارت ستادی پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)_مسجدشوشتری

نمایش کامل

حضور فرمانده حوزه 5 امام محمد باقر(ع) در پایگاه

  فضاسازی ورودی مسجد شوشتری و ایجاد تابلو شهید شاخص ماه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)

نمایش کامل

فضاسازی ورودی مسجد شوشتری

  شب گذشته ظرفیت مکانی پایگاه اضافه شد.

نمایش کامل

تغییر مکان پایگاه

  آموزش عملی نظام جمع جهت آشنایی و آمادگی نیروها توسط دو تن از مربیان باتجربه پایگاه مقاومت انصارالمهدی(عج)

نمایش کامل

آموزش نظام جمع