حلقه صالحین پایگاه مقاومت انصار المهدی(عج)
در این جلسه ابتدا قرائتی از کلام الله مجید  و پس از آن روشنگری و تحلیل فتنه ی پوشالی اخیر و ریشه یابی علل آن و حمایت های پشت پرده در حلقه صالحین بیان شد.